Elevens Verden

Gunn Imsen: Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi. Universitetsforlaget 2005.

Denne boka er en av de store klassikerne innen norsk pedagogisk litteratur.

Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License