Elevvurdering i skolen

Sverre Tveit (red.): Elevvurdering i skolen. Universitetsforlaget 2007.

Innholdsfortegnelse:

 1. Ragnhild Bakke Sjyvollen: Elevenes syn på elevvurdering
 2. Halvard Hølleland: Nasjonale prøver og kvalitetsutvikling i skolen
 3. Georg Matthiesen: Vurdering i skole og opplæring - problemstillinger og erfaringer
 4. Per Lauvås: Standpunktvurderingen - et problem eller selve problemet?
 5. Arild Raaheim og Helge Hauge: Eksamen og eksamensangst
 6. Wenche Vagle, Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Frøydis Hertzberg: Det umulige er nesten mulig. Om norskeksamen på ungdomsskolen og utvikling av vurderingsformer
 7. Svein Lie: Evalueringen av de nasjonale prøvene og hva vi kan lære av dem
 8. Linda Marie Viddal: Tilbakemeldingsdiskurser i elevsamtaler
 9. Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness: Tilpasset opplæring og elevvurdering
 10. Per Lauvås: Fusk - et lite eller et stort problem?
 11. Ivar Bjørgen: Tømmerstokkens historie - eller hvorfor det er så vanskelig å si noe fornuftig om læring
 12. Olga Dysthe: Mappevurdering som opplæringsform
 13. Unn Leirvåg og Gry Mangelrød: Erfaringer med mappevurdering i norsk skriftlig
 14. Yvonne Bunes: Erfaringer med mappevurdering på salg og service
 15. Jon Møretrø: Elevdeltakelse i vurderingsarbeidet i matematikkfaget
 16. Petter Aamo: Forsøk med tverrfaglig eksamen ved yrkesfaglig studieretning ved Nord-Østerdal videregående skole
 17. Leni Dam: Loggboken som refleksjonsverktøy i språkundervisningen
 18. Sverre Tveit: Formål og retningslinjer for elevvurdering i Kunnskapsløftet
 19. Sverre Tveit: Analyse av retningslinjer og praksis for elevvurdering
 20. Sverre Tveit: En mer læringsstøttende og rettferdig elevvurdering

Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License