Fagdidaktikk

Svein Lorentzen m fl: Fagdidaktikk: innføring i fagdidaktikkens forutsetninger og utvikling, Universitetsforlaget 1998.

Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License