Grunnleggende Matematikk

Arne Hole: Grunnleggende matematikk i skoleperspektiv, 4. utg. Universitetsforlaget 2006.

Innholdsfortegnelse:
1. Noen aspekter ved matematikklæring
2. Tall
3. Algebra
4. Likninger
5. Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet
6. Geometri
7. Funksjoner
8. Derivasjon og integrasjon

Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License