Hauksbok

Hauksbok er et håndskrift skrevet av Haukr Erlendsson. I dette håndskriftet beskrives det hindu-arabiske tallsystemet og hvordan man kan regne med dette.

Hauk har med syv slags regning:

Litteratur

Matematikkens kulturhistorie: Algorismus i Hauksbok
Johansen, Nils Voje og Geir Ellingsrud: Denne kunsten heter Algorismus. Tangenten 1/2002.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License