Liber Abaci

Liber Abaci er ei bok av Fibonacci, skrevet i 1202.

I denne boka presenteres blant annet det hindu-arabiske tallsystemet som Fibonacci foreslo burde overta for romertallene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License