Matematik for lærerstuderende

"Matematik for lærerstuderende" er et fembindsverk for lærerutdanningen i Danmark. Det består av følgende bind:

Ypsilon 1: basisbog
Ypsilon 2: basisbog
Delta: fagdidaktik
Epsilon: 1.-6. klassetrinn
Omega: 4.-10. klassetrinn
My: Elever med særlige behov

Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License