Matematikk for lærere

Breiteig/Venheim: Matematikk for lærere, Universitetsforlaget. 4. utgave 2005.

Dette er et tobindsverk som har vært pensum på mange høyskoler i en årrekke, og som dekker store deler av det faglige og fagdidaktiske innholdet i grunnkurset i matematikk i lærerutdanningen.

Innhold:

Bind 1
1 Matematikk i grunnskolen
2 Å lære matematikk
3 Naturlige tall, telling og regning
4 Tallteori
5 Utvidelser av tallområdet
6 Geometri – former og figurer
7 Geometriske avbildninger og symmetri

Bind 2
8 Algebra – likninger
9 Funksjoner
10 Kombinatorikk og sannsynlighet
11 Statistikk
12 Matematikk som aktivitet
13 Matematikk i kultur og historie
14 Matematikk som redskap og metode
15 Læremidler, tilrettelegging og vurdering

Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License