Matematikk på småskoletrinnet

Bjørnar Alseth: Matematikk på småskoletrinnet, Nasjonalt læremiddelsenter 1998.

Innhold:
Innledning
Del 1: Læringsteoretisk grunnlag
kap. 1: Hvorfor trenger vi læringsteori
kap. 2: Hva er kompetanse i matematikk?
kap. 3: Matematisk kunnskap
kap. 4: Prinsipper for aktivitetsbasert undervisning
kap. 5: Å uttrykke matematikk

Del 2: Grunnleggende begrepsdanning og undervisningsaktiviteter
kap. 6: Tall
kap. 7: Tallregning
kap. 8: Måling
kap. 9: Geometri

Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License