Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære

Bjørg Kristin Selvik, Reinert Rinvold, Marit Johnsen Høines: Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære, Caspar 2007.

Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License