My

H.C. Hansen, J. Skott og K. Jess: Matematik for lærerstuderende - My. Elever med særlige behov

Boka tar for seg tre grupper elever: elever med matematikkvansker, elever med særlige forutsetninger og tospråklige elever.

En del av serien Matematik for lærerstuderende.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License