Bokstavuttrykk

Et "bokstavuttrykk" er det samme som et "algebraisk uttrykk", altså et uttrykk hvor vi bruker bokstaver som står for tall.

For eksempel er $\pi r^2$ et algebraisk uttrykk for arealet av en sirkel med radius r.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License