Brahmagupta

Brahmagupta (598-668) var en indisk matematiker og astronom fra byen Bhinmal i staten Rajasthan i India.

I sitt verk Brahma Sphuta Siddhanta (628) skrev han blant annet om løsning av 1. og 2. gradslikninger. Han arbeidet også med null og negative tall.

Wikipedia: Brahmagupta
Engelsk Wikipedia: Brahmagupta
St. Andrews-sidene: Brahmagupta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License