Brøk og klokke

Barn lærer klokka tidlig, og allerede etter 2. trinn i grunnskolen skal elevene, i følge kompetansemålene i Kunnskapsløftet, kunne enkle klokkeslett. Når elevene kan enkle klokkeslett, har de lært begrepene hel, halv og kvart tilknyttet timer. Denne kunnskapen kan vi bygge videre på når vi introduserer brøk for elevene.

Brøk blir introdusert i skolen på 3. eller 4. årstrinn. For at barn skal kunne skape forståelse er det nyttig å bruke kunnskap de allerede sitter inne med som for eksempel klokka. Når elevene bruker denne kunnskapen, vil de få en dypere forståelse av brøk og i tillegg får elevene gått dypere inn i begrepet klokke.

Undervisningsopplegg

Elevene blir introdusert til måten å skrive brøk på. Da er det også naturlig å introdusere begrepene teller, nevner og brøkstrek.

En hel:
Dette vil da si 60 minutter på klokka. Viseren går en hel runde rundt i klokken. (1/1)

Hel%20klokke.jpg

En halv:
30 minutter, vi sier en halvtime (1/2)

halv.JPG

En kvart:
15 minutter, vi sier et kvarter (1/4)

firedel.JPG

Her går det an å lage ulike oppgaver som for eksempel:
- Hvor mange minutter er 1/2?
- Hvor mange minutter er 1/4?
- Hvordan beveger langviseren seg i løpet av en hel time?
- Hvordan beveger langviseren seg i løpet av en halv time?

Klokken blir på denne måten et fint konkretiseringsmateriell til brøk. Sammen med klokken kan det også være lurt å benytte seg av brøksirkler, hvor elevene kan legge sirkler oppå hverandre for å lære å kjenne igjen ulike brøker. Elevene kan for eksempel se hvor mange ganger en halv går opp i en hel ved å legge brøksirkler over klokken. På denne måten kan elevene se svaret konkret foran seg og gjøre ulike oppdagelser innenfor brøk. Klokken blir bare en av mange måter å konkretisere brøk på.

Som videre arbeid kan man fokusere på fem minutter og ti minutter. Da arbeider man med brøkene 1/6 og 1/12. Eventuelt kan også 1/8 brukes som en liten nøtt. "Hva er en halv av en kvart?"

sjettedel.JPG
tolvdel.JPG
1_8%20klokke.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License