Brøkstaver

Brøkstaver er konkretiseringsmateriell for brøk med ferdiglagde brøkdeler som er tydelig markert med hvilken brøk de representerer.

flickr:5733587613
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License