Brøkstrek

Den vanligste skrivemåten for brøker i dag er med hjelp av en brøkstrek, hvor telleren står over og nevneren står under. Skrivemåten tilskrives av mange al-Hassar (ca. 1200). [1]

Brøkstreken kan tolkes som et deletegn.

Bibliography
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License