Brudden brøk

Brudden brøk er en brøk som har en eller flere brøker i teller og/eller i nevner, for eks.
Scale?geometry=300x515%3E.

To eksempler på brudden brøk og hvordan man regner dem ut:

I første eksempel på en brudden brøk har vi en brøk i teller og et heltall i nevner
image013.gif

I andre eksempel har vi to brøker, en i teller og en i nevner:
showimage?formula=f15336a5edb40cd6d437b4bbb6a34551.png

Dette kan naturligvis regnes ut som et vanlig divisjonsstykke:

(1)
\begin{align} \frac{4}{5} : \frac{6}{15} = \frac{4}{5} \cdot \frac{15}{6} = \frac{4 \cdot 15}{5 \cdot 6} = \frac{60}{30} = 2 \end{align}

Om du vil øve deg på generell brøkregning ved hjelp av spill kan du gå inn på siden under. Den har også egne spill for brudden brøk:
http://www.matematikk.org/_grunnskole/brokreser/

Oppgaver
[http://ndla.no/nb/node/88051?fag=54]

Digital framvisning fra brudden brøk til vanlig brøk:

[http://mattevideoer.net/video/brudden-brok-84.php] I dette eksempelet blir brudden brøk godt forklart, og utregning blir vist.

Flere sider om brudden brøk
http://mattevideoer.net/video/brokregning-5-brudden-brok-123.php

http://www.matematikk.org/oss/vis.html?tid=89274

Kilder på bildene
[http://ndla.no/nb/node/55980 ]
http://www.matematikk.org/aim/matematikk/1/18/7/storage/file.image.jpg/Scale?geometry=300x515%3E

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License