Cabri

Cabri er et geometriprogram.

Siden dette er et program man må betale for, bruker stadig flere isteden GeoGebra.

Undervisningsopplegg

Innføring i Cabri

Lenker

Cabri

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License