Caspar Forlag

Caspar Forlag er et norsk forlag som har spesialisert seg på matematikkdidaktikk. Forlaget ble stiftet i 1981 av Stieg Mellin-Olsen og Marit Johnsen Høines, og har gitt ut en rekke bøker som har vært sentrale i norsk lærerutdanning. I tillegg står forlaget bak tidsskriftet Tangenten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License