Caspar Wessel

Caspar Wessel (1745-1818) var en landmåler og matematiker.

Han er i ettertid mest kjent for å ha utviklet en geometrisk tolkning av komplekse tall, men denne ble ikke kjent før Jean Robert Argand og Carl Friedrich Gauss utviklet tilsvarende tolkning, uavhengig av Wessel.

Caspar Wessel var bror av dikteren Johan Herman Wessel, og følgende dikt sies å være om Caspar: "Han tegner Landkaart og læser Loven / Han er saa flittig som jeg er doven."

Caspar Forlag (som utgir Tangenten) er for øvrig oppkalt etter Caspar Wessel.

Wikipedia: Caspar Wessel
Bekken, Otto B.: Den første norske matematiker: Caspar Wessel, Caspar 1996. Bibsys
Johansen, Nils Voje: Caspar Wessel – Norges første matematiker. Tangenten 2/2000.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License