Celsiusgrad

En grad Celsius er en hundredel av temperaturdifferansen mellom frysepunktet og kokepunktet for rent vann. Celsiusgradene er oppkalt etter Anders Celsius.

Omregning mellom Celsiusgrader og Fahrenheitgrader skjer ved at vi multipliserer antall Celsiusgrader med 9, dividerer med 5 og adderer 32.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License