Centikube

Centikuber er klosser som er 1 cm x 1 cm x 1 cm. I tillegg har de den egenskapen at de veier ett gram. Dermed kan de brukes som konkreter i undervisningen i matematikk, både i arbeid med lengde, areal, volum og vekt.

flickr:5734117416
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License