Centimeter

Centimeter er en SI-enhet for måling av avstand. En centimeter er en hundredels meter.
Symbolet for centimeter er cm.
Centimeter er en av de mest brukte måleenhetene for avstand.

En måte å bli kjent med centimeter er å jobbe med centikuber eller bevisst arbeide med å bruke rutene i kladdebøkene som finnes på alle skoler. Disse rutene er 1*1 cm.

1cm = 10 millimeter
1cm = 0,1 desimeter
1cm = 0,01 meter

Forslag til undervisningsopplegg.

En fin måte for elever å få jobbet med begrepet cm på er at man kan ta de med ut i naturen å bruke den.
Man kan ha en konkurranse der eleven får forskjellige mål, som de skal løpe ut i skogen å finne:
Eksempler:
1. Finn en kongle som er 5 cm lang.
2. Finn en pinne som er 23 cm lang
3. Finn en pinne som er 78 cm lang.
4. Finn en barnål som er 3 cm lang.

Her får man brukt begrepet veldig godt i praksis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License