Clifford Konold

Clifford Konold er en statistiker fra USA, kjent for studier av barn og voksnes forståelse for statistikk, sannsynlighet og dataanalyse.

Clifford Konolds hjemmeside

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License