Cuisenairestaver

Cuisenairestaver er et konkretiseringsmateriell for matematikk, oppkalt etter oppfinneren Georges Cuisenaire. Materiellet består av ti staver med ulike lengder (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 ganger så lang som den korteste) og ulike farger (én farge per lengde).

flickr:5734122350

Det finnes opplegg for å bruke disse til å lære de fire regneartene, brøk, areal, volum, kvadratrøtter og likninger.

For eksempel kan de brukes i arbeid med brøk ved at elevene i hvert konkrete tilfelle velger hvilken av stavene som skal være enheten. For eksempel: skal eleven regne oppgaven 1/3 + 1/2, vil eleven etter hvert finne ut at det må være 6-staven (den mørkegrønne) som er enheten, fordi det bare er den som gjør det mulig å finne både en stav som er 1/3 av enheten (den oransje) og en stav som er 1/2 (den lysegrønne). Legger han så sammen 1/3 og 1/2, ser han at dette tilsvarer å legge 5 enere ved siden av hverandre, samtidig som 6 enere dekker hele enheten. Altså er summen 5/6.

I følgende figur det enkle faktum at hvis den mørkegrønne er enheten, så er den oransje 1/3 og den lysegrønne 1/2:

flickr:5734124168

Wikipedia: Cuisenaire rods

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License