Daniel Bernoulli

Daniel Bernoulli. Født i 1700 i Groningen i Nederland, død i 1782 i Basel, Sveits.

Som sønn av Johann, bror av Nicolaus og Johann (den yngre) og nevø av Jakob Bernoulli kan man trygt si at Daniel var arvelig belastet – alle disse fire regnes som betydelige matematikere.

Faren ønsket først at Daniel skulle bli kjøpmann, men da han protesterte heftig, ble det til at han fikk studere medisin i stedet. Matematikk var det ingen penger i, ifølge faren. Imidlertid var Daniels interesse for stor, og han ble matematiker likevel (etter å ha fullført medisinstudiene). Han arbeidet med sannsynlighetsregning, hydrodynamikk, differensiallikninger og geometri. Hans interesse i hydrodynamikk skyldtes kanskje delvis at han hadde jobbet med blodtrykk og strømmen av blod i blodårer tidligere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License