De fem grunnleggende ferdighetene

Nytt i Kunnskapsløftet var at man framhevet fem grunnleggende ferdigheter, som fagene hadde et felles ansvar for å bidra til at elevene utvikler. Dette er:

  • Å kunne uttrykke seg muntlig
  • Å kunne uttrykke seg skriftlig
  • Å kunne lese
  • Å kunne regne
  • Å kunne bruke digitale verktøy
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License