Deborah Ball

Deborah (Loewenberg) Ball er en lærerutdanner ved University of Michigan, USA. Hun er forsker innenfor matematikkdidaktikk, hvor hun blant annet har studert lærerkompetanse. Med utgangspunkt i Lee Shulmans inndeling av lærerkompetanse i fagkunnskap (Subject Content Knowledge) og pedagogisk innholdskunnskap (Pedagogical Content Knowledge) har Ball og hennes kolleger utarbeidet en modell for læreres fagkompetanse som inneholder elementene:

Kilde: Deborah Balls hjemmeside

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License