Definisjon

En definisjon er en beskrivelse av betydningsinnholdet i et ord, uttrykk eller begrep som presist fastsetter grensene for det.

I matematikken er det viktig å skille mellom definisjonen av et begrep og en annen beskrivelse av samme begrep. For eksempel kan en definisjon av et kvadrat være at det er en firkant hvor alle sidene er like lange og alle vinklene er like store. Å si at "et kvadrat er en firkant hvor alle sidene er like lange" kan ikke sies å være feil, men det er ikke en definisjon, fordi beskrivelsen også passer på romber.

Wikipedia: Definisjon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License