Delelighetsregeler

Delelighetsregler for divisjon angir om et tall er delelig med et bestemt annet tall, dvs. om det andre tallet går ved divisjon opp i det første uten rest. Reglene kan utledes ved å utnytte posisjonssystemet.

Eksempler på delelighetsregler:

 • Et tall er delelig med 2 hvis og bare hvis tallets siste siffer er delelig med 2.
 • Et tall er delelig med 3 hvis og bare hvis tallets tverrsum er delelig med 3.
 • Et tall er delelig med 4 hvis og bare hvis tallet som dannes av tallets to siste sifre er delelig med 4.
 • Et tall er delelig med 5 hvis og bare hvis tallets siste siffer er 0 eller 5.
 • Et tall er delelig med 9 hvis og bare hvis tallets tverrsum er delelig med 9.
 • Et tall er delelig med 11 hvis og bare hvis tallets alternerende tverrsum er delelig med 11.

Eksempler:

 • 54353456 er delelig med 2, siden 6 er delelig med 2.
 • 234 er delelig med 3, siden 2+3+4 = 9 er delelig med 3.
 • 534523424 er delelig med 4, siden 24 er delelig med 4.
 • 5453453450 er delelig med 5, siden siste siffer er 0.
 • 542718 er delelig med 9, siden 5+4+2+7+1+8 = 27 er delelig med 9.
 • 948376 er delelig med 11, siden 9-4+8-3+7-6 = 11 er delelig med 11.
 • 8 er delelig med 2
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License