Elementene

"Elementene" av Euklid er en av verdens mest studerte bøker gjennom historien. Boka, som på Euklids tid oppsummerte en stor del av den matematikken som var kjent på den tida, var fortsatt pensum for folk som skulle lære matematikk langt inn på 1800-tallet.

Boka har også vært et forbilde for hvordan matematikk skulle presenteres, med aksiomer, definisjoner først, og deretter teoremer som utledes fra aksiomene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License