linær funksjon

Se lineær funksjon.

linær funksjon er funksjon som kan uttrykkes i denne formen.
f(x)=ax+b, a og b er fast tall

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License