Van Hieles teori

To matematikklærere i Nederland, Pierre van Hiele og Dina van Hiele-Geldorf, begynte på 1950-tallet å studere barns forståelse for geometri. De utviklet en teori om at denne forståelsen utvikler seg gjennom fem nivåer:

Nivå Navn
1 Visualisering/gjenkjennelse
2 Analyse
3 Uformell deduksjon/logisk ordning
4 Deduksjon
5 Stringens

En hovedinnsikt er at barn på ulike nivåer har ulikt språk for geometrien, og ikke vil forstå hverandre. For eksempel kan et barn på nivå 1 godt ha et bilde av hva en trapes er, basert på gjenkjennelse. Hvis noen forteller dette barnet at et parallellogram er et trapes, vil dette neppe gi mening, siden dette utsagnet fordrer at man kan behandle figurene på nivå 2.

Se Bjørn Smestad: [http://www.caspar.no/tangenten/2008/smestad108.pdf Geometriaktiviteter
i lys av van Hieles teorier], Tangenten 1/2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License