Delingsdivisjon

Delingsdivisjon er at en mengde skal deles i et visst antall deler. For eksempel: "24 epler skal deles på 3 personer. Hvor mange epler får hver?"

Dette i motsetning til målingsdivisjon, der en viss mengde skal deles i grupper som hver har et visst antall elementer. For eksempel: "24 epler skal deles i poser med 3 i hver. Hvor mange poser blir det?"

Mens kontekster med delingsdivisjon som oftest fungerer dårlig hvis man skal jobbe med desimaltall, vil målingsdivisjon gjerne fortsatt fungere. Det er derfor viktig at elevene møter både delingsdivisjon og målingsdivisjon allerede mens de jobber med divisjon av heltall.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License