Desiliter

Desiliter er en måleenhet for volum, utledet fra basisenheten liter.

dl står for desiliter. En liter er 10 dl. 10 dl=1 l

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License