Desimalbrøk

Desimalbrøker kaller vi i dag helst desimaltall.

Ordet desimalbrøk understreker den sterke forbindelsen mellom endelige desimaltall og brøker, altså for eksempel at 0,17 = $\frac{17}{100}$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License