Det gylne snitt

Et linjestykke sies å være delt i det gylne snitt når det er delt i to biter på en slik måte at forholdet mellom den korteste biten og den lengste biten er det samme som forholdet mellom den lengste biten og det opprinnelige linjestykket. Altså: Kaller du den lengste biten a og den korteste biten b, vil hele være a+b og forholdet skal være slik at

(1)
\begin{align} \frac{b}{a} = \frac{a}{a+b} \end{align}
flickr:5391934493

Hvis man setter $b = 1$, vil $a = 1,61803399...$, et irrasjonalt tall. Dette tallet har fått betegnelsen phi ($\phi$).

Et gyllent rektangel er et rektangel hvor forholdet mellom kortsiden og langsiden er det samme som forholdet mellom langsiden og summen av kort- og langsiden.

flickr:5391954663

Det gylne snitt opptrer mye blant annet i kunst.

Geometri og det gylne snitt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License