Det kardinale aspektet ved tallforståelsen

For at et barn skal kunne gjennomføre korrekt og meningsfull telling, er det tre aspekter som må være til stede:
- Barnet må kunne tallrekka (se her: telleramse)
- Barnet må kunne forstå en-til-en korrespondanse (se her: finger)
- Barnet må forstå det kardinale aspektet ved tallforståelsen (se også kardinaltall)

Det kardinale aspektet ved tallforståelsen står for kunnskapen om at det siste tallordet vi sier når vi teller noe, er det som sier hvor mange det er som er telt. Eksempel:
En voksen ber et barn telle 5 klosser som ligger foran barnet. Barnet teller "En, to, tre, fire, fem!" Så spør den voksne hvor mange det er. Barnet begynner på nytt å telle "en, to, tre, fire, fem"
I dette eksempelet kan det se ut som at barnet ikke har forstått at det siste tallordet som sies, er så mange klosser det er tilsammen.
Dersom barnet i eksempelet svarer på den voksnes spørsmål om hvor mange det er, ved å si "Fem!", kan det vise at barnet har forstått det kardinale aspektet ved tallforståelsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License