Diagnostisk undervisning

Diagnostisk undervisning dreier seg om å avdekke elevers misoppfatninger og deretter undervise for å få til en kognitiv konflikt og så en akkomodasjon (for å bruke Piagets språkbruk). Avdekkingen av elevers misoppfatninger kan enten skje som en del av vanlig undervisning, men man kan også gi egne diagnostiske oppgaver.

I Norge har diagnostisk undervisning særlig vært brukt i matematikk, ikke minst på grunn av KIM-prosjektet. Her finner du heftet Introduksjon til diagnostisk undervisning av Gard Brekke.

Eksempel i tallregning

Et velkjent eksempel på en misoppfatning er at "det er det lengste tallet som er størst". Som for mange andre misoppfatninger er det enkelt å forstå hvor den kommer fra: så lenge man holder på med bare hele tall, er jo setningen helt sann. Men den gjelder ikke lenger når man kommer til desimaltall.

Et eksempel på en diagnostisk oppgave som avdekker denne misoppfatningen, er denne:

Hvilket av disse tallene er størst? 0,14 0,8 0,256

Elever med denne misoppfatningen vil tendere til å svare 0,256. (Det vil sikkert noen andre elever gjøre også, for det vil alltid være noen elever som bare gjetter eller gjør slurvefeil. Det er derfor viktig å spørre eleven hvordan han har tenkt før man går videre.)

Neste skritt vil være å få fram en kognitiv konflikt, altså få eleven til å innse at det er noe galt her. (Noen kaller dette å ha en konfliktaktivitet.) Hvordan man skal få til det kommer helt an på hva eleven kan fra før. Er han for eksempel godt kjent med å plassere desimaltall på ei tallinje, kan det være en fin øvelse. Han vil da få problemer med å få til at 0,256 er større enn 0,8. Et annet alternativ er å bruke klosser eller liknende.

Når eleven innser at det er noe som skurrer må læreren tilrettelegge for at han får "gjenopprettet balansen", altså at han får akkomodert skjemaet sitt, for å snakke med Piaget-uttrykk. For vi bør unngå å få elevene i ubalanse og så overlate dem til seg selv…

Andre eksempler på misoppfatninger, diagnostiske oppgaver og konfliktaktiviteter

Misoppfatning Hvor kan misoppfatningen komme fra? Eksempel på diagnostisk oppgave Eksempel på konfliktaktivitet
Multiplikasjon gjør større Det stemmer jo for de fleste heltall 0,5 * 8 Sammenlikne med 1 * 8
Desimaltall er to heltall med komma mellom Erfaringer med desimaltall som står for meter og centimeter Hva er størst? 0,14 eller 0,2 Arbeid med talltallinja
Areal og omkrets er to sider av samme sak Erfaringer med at de kvadratene med størst omkrets også har størst areal - og liknende. Rektangel A har omkrets 10 cm og rektangel B har omkrets 8 cm. Hva vet du om arealet? A. Rektangel A har størst areal. B. Rektangel B har størst areal. C. Vi vet ikke hvilket som har størst areal. Et rektangel har omkrets på 10 cm. Kan det ha areal 6 cm2? 4 cm2? Hvilke arealer er mulige?

Andre kilder

Se Presentasjon fra Exeter om diagnostisk undervisning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License