Diameter

En diameter til en sirkel er et linjestykke som har endepunktene på sirkelen og som går gjennom sirkelens sentrum.

Alle diametrene til en sirkel er like lange, og vi kaller lengden av dem også for "diameteren".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License