Direkte måling

I direkte måling måles det vi er ute etter - i motsetning til i indirekte måling, hvor man måler en størrelse for å finne en annen. I direkte måling måler vi en flate med en annen flate og en lengde med en annen lengde. Skal elevene finne ut hvor stor flate pulten har, kan de bruke A4-ark som de dekker pulten med for så å telle hvor mange ark de har brukt til slutt. Har vi en vegg kledd med murstein, kan vi telle steiner og finne ut at veggen er f.eks 40 mursteiner høy og 50 mursteiner bred. Hvis vi måler med standardisert mål, og finner at en stein er 6 cm høy og 10 cm bred kan vi regne oss frem til størrelsen i meter og cm, dette vil da være direkte måling.

Eksempel på et undervisningopplegg i forhold til direkte måling. Dette er er en praktisk aktivitet hvor elevene måler gjenstanders lengde og areal ut fra enheter som bok, hyssing, binders osv. Her gjøres barna/elevene kjent med begreper som lengst, kortest, størst, minst, lengre enn og kortere enn.

[http://matematikk.org/_voksne/uopplegg/vis.html?tid=66168]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License