Direkte sammenlikning

Den mest grunnleggende formen for måling er direkte sammenlikning, altså å holde tingene som skal måles opp mot hverandre og avgjøre hvilken som er størst. Dette er enkelt hvis vi sammenlikner lengde, ihvertfall hvis de to lengdene kan legges ved siden av hverandre. Å måle hvilken av to elever som er høyest ved å plassere dem ved siden av hverandre, er derfor eksempel på direkte sammenlikning.

Det er flere grunner til at direkte sammenlikning ikke er tilstrekkelig som strategi for måling. For eksempel er direkte sammenlikning vanskelig hvis man skal fastslå hvilket fjell som er høyest. Det er også vanskelig å ha direkte sammenlikning av arealer av ulik form. Derfor må elevene etter hvert få erfaringer med andre typer måling.

Skal man sammenlikne arealet av figurer med ulik form kan det være greit å bruke et gjennomsiktig ruteark som telleredskap. Legg det gjennomsiktige rutearket over figurene og tell opp. Hvis vi måler uregelmessige figurer eller sirkler kan vi telle hvor mange rute som er delvis utenfor og delvis innenfor, og regne halvparten som areal. Dette er da ikke lenger eksempel på direkte sammenlikning, fordi vi bruker måleredskap til å måle begge og så sammenlikne resultatene. Hadde vi derimot klippet opp den ene figuren for å se om den fikk plass i den andre, ville det vært direkte sammenlikning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License