Diskret

Diskret betyr i matematikk "adskilt". For eksempel er mengden av de naturlige tall diskret, hvor hvert tall er adskilt fra det forrige tallet og det neste tallet, i motsetning til de reelle tall, som er kontinuerlig - hver gang du velger et reelt tall og et lite område rundt dette tallet, vil det finnes andre tall i det området.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License