Diverse tips for matematikkundervisning

Barnet trenger å kjenne det grunnleggende av addisjon, subtraksjon og multiplikasjon. En av de beste måte å starte barn med matematikk er å la dem hoppe-telle opp og ned fra en svært ung alder. Hvis barnet kan mestre hoppetelling av toere, treere og firere har de lærte mye addisjon, subtraksjon og senere gangetabellen. Bruk bilder i undervisningen, nesten alle matematiske begreper kan illustreres med bilder. Hvis barnet tegner masse bilder når de lærer brøk kan barnet lærer å visualisere brøk.

I ungdomsskolen er det viktig å bli kjent med funksjoner, relasjoner og mønstre - disse utvikler algbraisk tenking.
Undervisningstime
• Elevaktivitet og utforsket
• God planlegging
• Godt samarbeid mellom elevene
• Vurdering for læring
• Tilpasset opplæring
• Åpne oppgaver
• Målsetting

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License