Divisjon

divisjon – kunsten å dele et tall i like store deler, fra latin dividere

For arbeid med divisjon er det viktig at elevene kjenner ulike divisjonssituasjoner. Mest sentralt er at elevene kjenner både delingsdivisjon og målingsdivisjon, for dette er helt nødvendig når man kommer til divisjon av brøker, for eksempel.

Undervisningsopplegg

Delegrubliser
Multiplikasjon og divisjon i Egypt

Videoer

Skole i praksis: Centikubes og divisjon

Divisjonsstrategier:

Når elevene skal løse divisjonsstykker bruker de ulike strategier og her er noen:
Et eksempel kan være 12:4=

Strategier der elevene kan ta i bruk konkreter som fingrer, blyanter. osv.

- Dele ut-strategien:
Dele ut en på fire ulike steder( teller samtidig 1,2,3,4) videre en i hver haug, fortsetter til alle er brukt opp og teller opp hvor mange det er i hver haug.

- Grupperingsstrategi:
Deler inn i grupper på 4: 1,2,3,4 i en gruppe, så 1,2,3,4 i en gruppe, til slutt 1,2,3,4 i siste gruppe. Teller til slutt antall grupper.

- Telle alt-strategien:
12,11,10,9(finger opp)8,7,6,5 (finger opp) 4,3,2,1 (finger opp). Teller deretter fingerene.

-Telle flere om gangen-strategi:
Eleven teller 12-8-4 mens den tar opp en finger for hver gang. Teller etterpå antall fingere.

- Halveringsstrategi:
Elevene deler konkreter i to hauger, videre hver av haugene igjen i to nye hauger. Teller opp hvor mange det er i hver haug.

- Prikker-streker:
Eleven bruker streker eller prikker og kombinerer med strategiene over.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License