Divisjon av desimaltall

Divisjon av desimaltall er forholdsvis enkelt teknisk sett. Basert på den algebraiske regelen $a : b = 10a : 10b$, kan vi omgjøre ethvert divisjonsstykke som inneholder (endelige) desimaltall til et divisjonsstykke som bare har heltall - ganske enkelt ved å multiplisere divisor og dividend med 10 et passende antall ganger.

Eksempel:
4,28 : 1,2 = 42,8 : 12 (og gjerne = 428 : 120 hvis man foretrekker det)

Skal man arbeide med regnefortellinger knyttet til divisjon av desimaltall, må man ta målingsdivisjon i bruk. Eksemplet ovenfor kunne da reformuleres for eksempel slik: "Du har 4,28 liter brus som skal deles i flasker på 1,2 liter. Hvor mange flasker får du?" Hadde tallene vært enklere, ville dette vært en oppgave som var mulig å finne ut av langt ned i klassetrinnene.

En del elever vil kanskje attpåtil være enig i at svaret må bli det samme som om man hadde ti ganger så mye brus, men samtidig skulle ha ti ganger så mye på hver flaske: altså 42,8 liter fordelt på flasker på 12 liter hver.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License