Divisjonssituasjoner

Det er mange ulike situasjoner som gir opphav til divisjon.

Alle multiplikative situasjoner kan også gi opphav til divisjon. Noen av disse multiplikative situasjonene kan gi opphav til to typer divisjon: delingsdivisjon og målingsdivisjon.

Les mer om dette i epsilon s. 116-119.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License