Dodekaeder

Dodekaeder kommer fra gresk δωδεκάεδρον, fra δώδεκα "tolv" + εδρον "flate"

Et dodekaeder er sammensatt av tolv femkanter og er et av de platonske legemer.

Wikipedia: Dodecahedron

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License