Drama

Drama var et eget emne i lærerutdanningen av 2003, med et obligatorisk 30-timers kurs.

I forumteater tar man utgangspunkt i en situasjon, men publikum kan gripe inn når de mener at de har en bedre måte å fortsette på, jf. Augusto Boal. Les mer om dette i epsilon s. 129-130.

Se egen artikkel om drama i matematikkundervisningen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License