Egypt

Den første statsdannelse i Egypt skjedde cirka -3300.

Matematikk

Våre to hovedkilder til gammel egyptisk matematikk er Moskvapapyrusen (fra ca. -1850) og Rhindpapyrusen (fra ca. -1650). I tillegg har vi Kairopapyrusen (fra ca. -300).

I skolen vil det være interessant å arbeide med egyptisk tallsystem, stambrøker og deres algoritmer for multiplikasjon og divisjon. Egypterne løste også likninger, blant annet ved hjelp av regula falsi.

Wikipedia: Oldtidens Egypt
Wikipedia: Egypt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License